Balkan trip 2019. – Itinerer

Trajanje putovanja: 7 dana Kilometraža: 2500 km Vrsta ceste:  magistrale, lokalne, makadam  i planinske ceste